Dazen – De Daas

Dazen zijn bloedzuigende insecten die tot de familie van de Tabanidae behoren. De omvang van een daas varieert van 6 tot 25 millimeter. Ze zijn vooral te herkennen aan hun grote facetogen, grijze of bruine kleur, gevlekte vleugels en gestreept achterlijf. Dazen worden ook wel steekvliegen, bremzen, blindazen, paardenvliegen of blinde dazen genoemd. Ze worden dikwijls verward met horzels maar dit is een misverstand. Het grootste verschil tussen de twee is dat een daas bijt en een horzel niet. Daarnaast is een horzel een stuk groter en hariger.

De larven van een daas ontwikkelen zich op vochtige plekken zoals in sloten, vochtige weilanden, moerasachtige gebieden en in het water. Ze passeren zo’n acht à negen larvenstadia voor ze zich in het voorjaar verpoppen. Een volwassen daas leeft na de verpopping nog zo’n zes weken.

Wereldwijd bestaan er duizenden soorten dazen, in Nederland kennen we er echter zo’n 38 waarvan ongeveer 10 soorten een ware plaag vormen voor koeien, paarden en mensen. De meest bekende zijn de regendaas, runderdaas en goudoogdaas. Dazen komen vooral voor in landelijke gebieden met veel weide en bossen en zijn met name overdag actief bij warm, windstil en vochtig weer. In de zomer is het dus oppassen geblazen!